Doanh nhân kiều bào ủng hộ các hoạt động từ thiện trong nước hơn 200 triệu đồng

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam chụp ảnh cùng các doanh nhân kiều bào 

Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” sẻ chia với đồng bào trong nước đang còn gặp nhiều khó khăn, các đại biểu tham dự Chương trình Tọa đàm và giao lưu giải Golf người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới năm 2015  thông qua Ban tổ chức chuyển số tiền trên tới đồng bào trong nước. 

Thay mặt Ban tổ chức tiếp nhận số tiền trên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia của các đại biểu doanh nhân kiều bào và hứa sẽ sớm chuyến số tiền trên đến những địa chỉ như các đại biểu mong muốn. 

Cảnh Tiêu