Tôi muốn gửi tiền vào ngân hàng trong thời gian ở Việt Nam, làm thế nào?

* Trả lời:

Do bạn chỉ có hộ chiếu và ID của nước ngoài, bạn là người có quốc tịch nước ngoài và là người không cư trú tại Việt Nam theo pháp luật Việt Nam. Tại Điều 23 Pháp lệnh ngoại hối 2005, sửa đổi bổ sung năm 2013, cho phép cá nhân là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam được mở tài khoản tại các ngân hàng và chi nhánh của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Bạn có thể mở tài khoản ngoại tệ và tài khoản đồng Việt Nam tại Việt Nam.

Để có thể mở tài khoản tại các tổ chức tín dụng tại Việt Nam, bạn cần phải thỏa mãn các điều kiện sau:

“a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong việc mở tài khoản thanh toán;

c) Người chưa đủ 15 tuổi, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại điểm b, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.”

(Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành).

Hồ sơ, trình tự thủ tục, lệ phí mở tài khoản bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng tại Việt Nam để thực hiện.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội