Nộp giấy tờ nào để chứng thực tình trạng hôn nhân khi kết hôn với người nước ngoài?

Trả lời: 

Căn cứ vào Điều 14 Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Hôn nhân và Gia đình có yếu tố nước ngoài đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều bởi Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 21/07/2006  và Mục II Thông tư 07/2002/TT-BTP hướng dẫn nghị định này, chị cần phải nộp cả giấy ly hôn của toà án và giấy chứng tử của chồng cũ vào bộ hồ sơ đăng ký kết hôn 

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội