Giải đáp về việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam

 1. Điều kiện cần và đủ để xin lại quốc tịch Việt Nam như thế nào?
 2. Nếu là con cái của công dân Việt Nam sinh ra ở nước ngoài có được nhập quốc tịch Việt Nam không? Nếu có cần thủ tục gì?

Trả lời:

1. Điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Quốc tịch 2008 và Điều 9 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quốc tịch (gọi tắt là “Nghị định 78”) quy định:

Những người đã mất quốc tịch Việt Nam có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam và có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam nếu thuộc các trường hợp sau:

 • Xin hồi hương về Việt Nam;
 • Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;
 • Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và người mà việc trở lại quốc tịch Việt Nam của họ có lợi cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Người thực hiện đầu tư tại Việt Nam phải có dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy tờ chứng nhận việc đầu tư đó.
 • Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài;

Lưu ý:

- Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam không được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia Việt Nam;

- Đối với trường hợp người bị tước quốc tịch Việt Nam xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải ít nhất sau 5 năm, kể từ ngày bị tước quốc tịch mới được xem xét trở lại quốc tịch Việt Nam.

- Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây, tên gọi này phải được ghi rõ trong Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

- Người được trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người sau đây, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép:

·         Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

·         Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam;

·         Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Điều kiện và thủ tục nhập quốc tịch cho con của công dân Việt Nam:

Điều 19 Luật Quốc tịch 2008 quy định điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam gồm:

-          Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

-          Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

Điều 20 Luật Quốc tịch Việt Nam  2008, Điều 7 Nghị định 78, hồ sơ xin nhập quốc tịch gồm:

 • Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;
 • Bản sao giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;
 • Bản khai lý lịch;
 • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;
 • Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam;

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam phải lập thành 03 bộ; trong đó: 01 bộ lưu tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ, 01 bộ lưu tại Bộ Tư Pháp và 01 bộ lưu tại Văn phòng Chủ tịch nước.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội