Người VN mang quốc tịch nước ngoài muốn nhập tịch VN, làm thế nào?

Vậy xin hỏi: Cô tôi cần phải có các tiêu chuẩn hoặc giấy tờ gì cần thiết để được nhập quốc tịch Việt Nam?

Tôi rất mong sớm nhận được ý kiến tư vấn của quý báo. Chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Khoản 1 Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định giấy khai sinh là giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam. Trường hợp giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha, mẹ.

Theo nội dung bạn trình bày thì cô bạn có thể được giữ hoặc quay trở lại quốc tịch Việt Nam tùy thuộc vào hai trường hợp sau:

* Trường hợp thứ nhất: Cô của bạn chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 26 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008:

Điều 26 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định công dân Việt Nam mất quốc tịch Việt Nam trong những trường hợp sau đây:  

-          Được thôi quốc tịch Việt Nam;

-          Bị tước quốc tịch Việt Nam;

-          Không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam;

-          Không còn quốc tịch Việt Nam (do trẻ em chưa đủ 15 tuổi tìm thấy cha mẹ mà cha mẹ chỉ có quốc tịch nước ngoài hoặc chỉ tìm thấy cha hoặc mẹ mà người đó chỉ có quốc tịch nước ngoài).

-          Theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Khoản 2 điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 có hiệu lực (01/07/2009) thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, phải đăng ký với cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam.

Trong trường hợp cô của bạn thuộc đối tượng nêu tại khoản 3 Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì trước ngày 01/07/2014 cô của bạn phải đến cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.

* Trường hợp thứ hai: Cô của bạn đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 26 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008:

Khoản 1 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 26 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam nếu thuộc các trường hợp sau đây: 

-          Xin hồi hương về Việt Nam;

-          Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;

-          Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

-          Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-          Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;

-          Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài.

Trong trường hợp cô của bạn thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì cô của bạn phải làm thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam

* Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, hồ sơ bao gồm: 

-              Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

-              Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

-              Bản khai lý lịch;

-              Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

-              Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam;

-              Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008. 

·         Lưu ý: Người được trở lại quốc tịch Việt Nam phải thôi quốc tịch nuớc ngoài trừ những trường hợp đặc biệt được Chủ tịch nước cho phép đuợc quy định tại khoản 5 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008: a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, con đẻ của công dân Việt Nam; b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội