Xin trở lại quốc tịch Việt Nam - Làm thế nào?

Tôi lấy chồng Đài Loan đã được 3 năm và đã xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập tịch Đài Loan. Trong khi làm giấy tôi không biết chồng tôi đã ly hôn nên xin nhập quốc tịch Đài Loan không được(?). Tôi đang xin nhập trở lại quốc tịch Việt Nam, nhưng tôi nộp đơn đã 2 năm rồi mà tòa đại sứ vẫn không trả lời cho tôi là khi nào tôi mới được nhập tịch về Việt Nam? Xin cho biết, trong trường hợp của tôi thì tôi phải làm như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 23, Điều 26 của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, các trường hợp trước đây được thôi quốc tịch Việt Nam nay có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được Nhà nước Việt Nam chấp thuận, nhưng phải thuộc một trong những trường hợp sau: a) Xin hồi hương về Việt Nam; b) Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam; c) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; d) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đ) Thực hiện đầu tư tại Việt Nam; e) Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài.

Áp dụng quy định pháp luật nêu trên với trường hợp bạn nêu, bạn thuộc trường hợp: đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài nên có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam. Nếu muốn trở lại quốc tịch Việt Nam, bạn phải nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, hồ sơ bao gồm:

-              Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

-              Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

-              Bản khai lý lịch;

-              Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

-              Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam;

-              Giấy tờ chứng minh trường hợp bạn đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập tịch nước ngoài mà không được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chấp thuận.

Trong trường hợp bạn đã nộp hồ sơ được hai năm mà chưa có kết quả thì bạn tìm hiểu xem bạn đã nộp hồ sơ đúng cơ quan có thẩm quyền hay chưa. Nếu đã nộp hồ sơ đầy đủ và đúng cơ quan có thẩm quyền thì bạn nên liên hệ trực tiếp nơi đã nhận hồ sơ để được hướng dẫn cụ thể.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội