Thuế suất đối với điện thoại di động gửi từ nước ngoài về VN

Vậy không biết hải quan Việt Nam định giá thế nào về chiếc điện thoại này và tổng thuế người nhà em bên Việt Nam phải trả là bao nhiêu?

Trả lời:

Theo qui định tại mục I, Phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về xác định giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì trị giá tính thuế đối với chiếc điện thoại bạn dự định gửi về Việt Nam là trị giá khai báo. 

Căn cứ vào các văn bản pháp luật về quản lý thuế và thuế hiện hành của Việt Nam, các khoản thuế phải nộp trong trường hợp bạn nêu bao gồm: thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng. Giả sử chiếc điện thoại trên trị giá khai báo là 200 euro, thì các loại thuế phải nộp được tính như sau: 

1.    Thuế nhập khẩu

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu hiện hành và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 31/2010/TT-BTC ngày 09/03/2010 của Bộ Tài chính), mức thuế nhập khẩu đối với điện thoại được xác định như sau: 

Thuế suất áp dụng cho điện thoại di động (mã 8517.12) là 3%. Do đó: 

Số thuế nhập khẩu phải nộp = Giá tính thuế nhập khẩu x Thuế suất nhập khẩu

= 200 x 3% = 6 Euro

2.  Thuế giá trị gia tăng 

Tại khoản 3 Điều 8 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 của Quốc hội quy định mức thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với điện thoại di động là 10%. 

Tại điểm 1.2 mục I Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 123/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng được xác định như sau: 

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = (Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu) x thuế suất thuế giá trị gia tăng = (200 + 6) x 10% = 20.6 Euro 

Như vậy, tổng số thuế phải nộp đối với chiếc điện thoại di động bạn dự định gửi về Việt Nam nêu tại điểm 1 và 2 trên đây là: 26.6 Euro.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội