Gia hạn hộ chiếu đối với thuyền viên

Hỏi: Tôi là một thuyền viên, thường xuyên phải xa VN, lênh đênh trên biển. Hộ chiếu của tôi đến tháng 04/2011 sẽ hết hạn, nhưng sắp tới tôi sẽ lại phải đi tàu. Dự kiến tôi sẽ đi khoảng 8 tháng tức là đến tháng 12/2010 thì về nước, tức là hộ chiếu còn hạn 04 tháng.

Tôi nghe một số người nói là hộ chiếu phải luôn luôn còn hạn ít nhất là 06 tháng không biết có đúng không? Với trường hợp hộ chiếu chỉ còn hạn 2 hoặc 4 tháng thì không biết tôi sẽ gặp khó khăn gì không?

Trả lời:

Điều 70 của Quyết định số 29/2008/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng kí thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam quy định như sau:

-            Hộ chiếu thuyền viên được cấp cho thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển hoạt động trên tuyến quốc tế và có giá trị sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh theo tàu biển.

-            Hộ chiếu thuyền viên do Cục Hàng hải Việt Nam cấp có giá trị không quá 05 năm kể từ ngày cấp và được gia hạn một lần, tối đa không quá 03 năm. Việc gia hạn phải thực hiện trước khi hộ chiếu hết hạn ít nhất là 30 ngày.

Đối chiếu quy định nêu trên với trường hợp bạn, nếu hộ chiếu của bạn còn thời hạn từ 2 đến 4 tháng thì việc xin gia hạn sẽ không gặp khó khăn gì.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội