Trái hồng tặng emẢnh minh họa Internet 


T
ặng em một trái hồng này,
Để cùng nhớ lại những ngày thu qua;
Mùa hồng, mùa bưởi, mùa na...
Quê hương nay đã cách xa ngàn trùng.

Đêm sâu, gió lạnh hơi sương,
Xe đi mà tưởng trên đường không ai;
Mà quên cả những dặm dài,
Lòng rưng rưng nhớ một người là em.

Nhớ bàn tay, ánh mắt nhìn,
Nhớ đôi má lúm đồng tiền thật yêu;
Nhớ em đi giữa chợ chiều,
Gió lay tà áo, xiêu xiêu bóng gầy...

Em đi giữa chợ quê người,
Bao nhiêu hàng quán, ghé rồi lại qua;
Rằng chi cũng đẹp, nhưng mà,
Ở mình chắc rẻ đến ba, bốn lần...

Mắt đăm chiêu, bước tần ngần,
Đã qua mà tưởng đôi chân chưa dời;
Thương em, lòng lại bồi hồi:
Sáng nay em mới thăm người về quê...

Từ ngày cất bước ra đi,
Bao mùa Đông, bấy tái tê nhọc nhằn;
Nỗi riêng, riêng để một mình,
Biết ai người thấu tấm tình này đây?

Tặng em một trái hồng này,
Để cùng nhớ lại những ngày thu qua;
Mùa hồng, mùa cốm quê ta,
Là mùa đôi lứa mặn mà yêu thương.

Hoài Thu (CHLB Đức)