Muốn nhập quốc tịch VN, làm thế nào?

Vậy xin hỏi:

  1. Bạn có quốc tịch Việt Nam không?
  2. Nếu không và trong trường hợp muốn có quốc tịch Việt Nam, bạn phải làm thủ tục xin nhập quốc tịch như thế nào?

Trả lời:

1. Vấn đề về quốc tịch:

Bạn của bạn sinh ra ở Philippines và đã có quốc tịch Philippines theo mẹ từ khi sinh ra nên không đương nhiên có quốc tịch Việt Nam. Nếu muốn nhập quốc tịch Việt Nam, bạn của bạn phải đảm bảo điều kiện và thực hiện những thủ tục dưới đây.

2. Điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam:

Theo Điều 19, Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, điều kiện để xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm:

a)      Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b)      Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

c)       Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

d)      Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

e)      Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam

Tuy nhiên, do bạn của bạn có cha là người Việt Nam nên các điểm c,d,e trên đây có thể không cần phải đáp ứng.

Ngoài ra, để nhập quốc tịch Việt Nam, bạn của bạn cần phải thôi quốc tịch nước ngoài (trừ trường hợp đặc biệt được Chủ tịch nước cho phép); có tên gọi Việt Nam và sẽ được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; và việc nhập quốc tịch Việt Nam của bạn đó không làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

3. Hồ sơ xin gia nhập quốc tịch Việt Nam:

Vì bạn của bạn được miễn một số điều kiện khi gia nhập quốc tịch Việt Nam như đã nêu trên đây nên theo quy định tại Điều 20 Luật Quốc tịch 2008, hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam của bạn đó sẽ cần những giấy tờ sau:

a)      Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

b)      Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

c)       Bản khai lý lịch;

d)      Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

4. Thủ tục xin gia nhập quốc tịch Việt Nam:

Điều 21 – Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 có quy định cụ thể như sau về thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam.

“1. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú. Trong trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật này hoặc không hợp lệ thì Sở Tư pháp thông báo ngay để người xin nhập quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp.

3. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam thì gửi thông báo bằng văn bản cho người xin nhập quốc tịch Việt Nam để làm thủ tục xin thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài hoặc là người không quốc tịch. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy cho thôi quốc tịch nước ngoài của người xin nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài, người xin nhập quốc tịch Việt Nam là người không quốc tịch thì trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin nhập quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định”.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội