Chế độ hưu trí dành cho người từng tham gia bảo hiểm xã hội trước khi ra nước ngoài (2)

Vậy xin hỏi: Thời gian trước đây chúng tôi làm việc chưa có chế độ bảo hiểm thì sổ bảo hiểm đó chúng tôi lấy ở đâu?

Thay mặt một số anh em ở nước ngoài xin chân thành cảm ơn Tòa soạn. 

Trả lời: 

Thư trước chúng tôi đã trả lời về điều kiện để được nhận bảo hiểm trong trường hợp xuất khẩu lao động. 

Tuy nhiên chế độ bảo hiểm xã hội chỉ được chi trả dựa trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm mà bạn đã tham gia. 

Khoản e, Điều 49 Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006 quy định về người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam được áp dụng chế độ hưu trí phải là: “Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc”.

Theo như bạn nói, nếu trong thời gian bạn làm việc chưa có chế độ bảo hiểm, việc đó cũng đồng nghĩa với việc bạn không phải đóng bảo hiểm. Do vậy sẽ không có chế độ bảo hiểm nào được áp dụng trong các trường hợp này.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội