Tôi muốn giữ quốc tịch VN, đồng thời muốn nhập quốc tịch ĐL, làm thế nào?

Xin hỏi:

  1. Có giấy tờ gì có thể thay thế giấy thôi quốc tịch VN không? Hoặc có thể bảo lưu quốc tịch VN trong thời gian tôi xin thôi quốc tịch VN để đăng kí quốc tịch ĐL không? 
  2. Con trai tôi có quốc tịch ĐL xin nhập quốc tịch VN có được không? Nếu được, xin chỉ cho tôi cách làm hồ sơ và làm ở đâu?

Trả lời:

1.  Về quốc tịch:

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 78/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/09/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch thì kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, công dân Việt Nam vì lý do nào đó mà có quốc tịch nước ngoài và chưa mất quốc tịch Việt Nam, thì vẫn có quốc tịch Việt Nam.

Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, nếu bạn đang ở Đài Loan phải thông báo cho Cơ quan đại diện Việt Nam có thẩm quyền; nếu ở trong nước phải thông báo cho Sở Tư pháp nơi cư trú việc có quốc tịch nước ngoài, kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh có quốc tịch nước ngoài. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Sở Tư pháp có trách nhiệm ghi vào Sổ quốc tịch khi công dân Việt Nam thông báo có quốc tịch nước ngoài.

2. Người nước ngoài nhập Quốc tịch Việt Nam:

Theo quy định tại Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam của Quốc hội số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008 (viết tắt là “Luật Quốc tịch Việt Nam”) thì người nhập quốc tịch Việt Nam phải thôi quốc tịch nước ngoài. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, con trai bạn là người nước ngoài, bạn là công dân Việt Nam nếu muốn nhập quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan) thì phải được sự cho phép của Chủ tịch nước và phải đáp ứng điều kiện sau đây:

Þ      Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Þ      Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

Þ      Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

Þ      Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

Þ      Bản khai lý lịch;

Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

Bạn nên liên hệ trực tiếp với Sở Tư pháp nơi bạn cư trú ở Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể hơn về trường hợp nhập Quốc tịch của con trai bạn.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội