Lung linh pháo hoa đón năm mới tại Berlin

Thế Sáng và Trần Tùng, Việt kiều tại Berlin đã ghi lại sắc màu pháo hoa  lộng lẫy, huyền ảo ấy gửi tặng bạn đọc báo Quê Hương nhân dịp năm mới 2010.Cổng Brandenburg chuẩn bị đón Giao thừa (Ảnh: Thế Sáng)Chào năm mới (Ảnh: Thế Sáng)
 Giao thoa (Ảnh: Trần Tùng)
 Lung linh (Ảnh Thế Sáng)
 Đua nở (Ảnh: Thế Sáng) Hoa nở (Ảnh: Trần Tùng) Sinh động (Ảnh: Thế Sáng) Sắc màu (Ảnh: Thế Sáng)
 Tung bay (Ảnh: Thế Sáng) Cùng nở (Ảnh: Thế Sáng) 

Thế Sáng và Trần Tùng (từ Berlin)