Thăm Hungary

(Thân tặng các bạn trong đoàn thăm Hungary)

Nghe dòng sông ấy từ lâu
Mà nay mới được cùng nhau du thuyền,
“Đô Nau” sóng vỗ trăng lên
Cây cầu bắc nhịp đôi bên thêm gần.
Đây thành cổ in dấu chân
Của người du khánh thêm thân thiết mà…
Balatôn,sóng bờ xa
Cuộn lên chẳng dữ như là trận xưa…
Thành cao đội nắng, đội mưa?
Cầu “xich”soi bóng cho vừa lòng sông!
Tượng đài cao vút trên không
Câu ca cùng hát cho lòng thêm vui!
Xa nhau ngần đấy năm trời…
Tay bạn nắm, bàn tay tôi ấm dần!
Dốc cao chẳng ngại nhịp chân
Mặn nồng đón khách - tuyệt trần nước Hung!!!
Quảng trường - nhớ những anh hùng
Chuông reo - tháp nhọn, điệp trùng trận xưa…
Nhớ lúc nắng, nhớ ngày mưa,
Nhớ đêm thức trắng cho vừa lòng nhau…
Thôi! tạm biệt để lần sau
Balatôn mãi xanh màu…chẳng phai!!!

Mùa Hạ 2009
Thế Sáng (CHLB Đức)