Cùng chung muối mặn, gừng cay

Khúc ruột miền Trung lại bão rồi
Lại bao người chết với nhà trôi
Chiếu đất, màn trời bao thân phận
Muốn nói xẻ chia, cổ nghẹn lời

Cần biết bao nhiêu cộng đồng ơi
Giầu thì xẻ của, khó chia lời
Tấm tranh, cân gạo, trang vở mới
Thấm đẫm yêu thương giữa cuộc đời

Bao trái tim đau từng trông đợi
Chung sức bốn phương vá nụ cười
Tương lai bao trẻ vui thắp sáng
Giờ góp yêu thương để chống trời

Khúc ruột miền Trung đau thương ơi
Muôn ngàn chia xẻ mong bớt vợi
Cùng chung muối mặn gừng cay với
gian khó nối dài miền Trung ơi...

                                  Duy Tân (CH Czech)