Phiếu đăng ký công dân có còn có giá trị sử dụng khi thôi quốc tịch?

Trả lời:

Nếu bạn đã thôi quốc tịch Việt Nam, tức là bạn không còn là công dân VN nữa, như vậy thì Phiếu đăng ký công dân của bạn không còn giá trị nữa. 

Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương