Hội đồng bảo trợ Quỹ hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài họp phiên đầu tiên

Ngày 25/11/2003, tại Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài đã diễn ra cuộc họp Hội đồng Bảo trợ Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (tên viết tắt tiếng Anh là FOVC). Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Trương Mỹ Hoa, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phú Bình cùng các ủy viên Hội đồng Bảo trợ đại diện cho nhiều ban ngành trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Bà Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh, mục tiêu chủ yếu của Quỹ hỗ trợ cộng đồng là tạo điều kiện để giúp cho cộng đồng ngày càng đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau ổn định cuộc sống, hòa nhập và có vị trí xứng đáng trong xã hội nơi cư trú, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, luôn hướng về quê hương đất nước. 

Đây là phiên họp đầu tiên của Hội đồng bảo trợ FOVC nhằm đánh giá tổng kết hoạt động của Quỹ từ ngày thành lập đến nay, đồng thời bàn phương hướng, kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2004 và dài hạn, công tác bảo trợ vận động các nguồn tài trợ cũng như cơ chế phối hợp giữa hai kỳ họp của Hội đồng bảo trợ FOVC trong thời gian tới. Hội đồng bảo trợ nhất trí cao việc sử dụng FOVC phục vụ trực tiếp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. 

Quỹ hỗ trợ cộng đồng được thành lập ngày 27/3/2003 với nguồn tài chính ban đầu do Nhà nước cấp là 7 tỷ đồng. Trong năm 2004, Quỹ sẽ ưu tiên cho một số dự án trong đó có tổ chức Trại hè Việt Nam cho thanh, thiếu niên Việt Nam cư trú ở nước ngoài về nước tham dự. Dự án này dự kiến sẽ được triển khai hàng năm. Bên cạnh đó, Quỹ sẽ hỗ trợ 50 % kinh phí xây mới 7 phòng học cho con em kiều bào tại Pắc-xế, Lào và sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng trường mẫu giáo Lạc Hồng tại Savanakhet, Lào và trường học tại Campuchia; hỗ trợ cá nhân trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc và sẽ mở rộng phạm vi các cơ quan được hỗ trợ để mời chuyên gia, trí thức ra các địa phương trong cả nước; hỗ trợ về thông tin, văn hóa, duy trì và phát triển tiếng Việt cho cộng đồng; hỗ trợ công tác vận động kiều bào hợp tác kinh tế với trong nước và hỗ trợ hoạt động của các hội. Đây là những việc quan trọng, bước đầu đóng góp vào công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thực hiện đúng mục đích, yêu cầu của Quỹ đã đề ra.

Phương Thuận