Nhập máy trộn bê tông đã qua sử dụng về VN, cần làm gì?

Trả lời:

1.  Các loại thuế áp dụng với máy trộn bê tông đã qua sử dụng tại Việt Nam:

Khi đem máy trộn bê tông đã qua sử dụng về Việt Nam bạn phải chịu những loại thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Cụ thể như sau:

+ Thuế nhập khẩu:

Theo quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 20/12/2007 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì máy trộn bê tông có thuế suất nhập khẩu bằng 0%

+ Thuế giá trị gia tăng:

Theo quy định tại Điều 8 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 của Quốc hội Nước CHXHCNVN ngày 03/06/2008 thì thuế suất giá trị gia tăng đối với xe ô tô đã qua sử dụng là 10%.

Bạn có thể căn cứ vào cách tính thuế giá trị gia tăng dưới đây để tính ra mức thuế phải đóng khi đưa máy trộn bê tông về nước.

Thuế giá trị gia tăng = (Giá nhập khẩu + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt) x thuế suất.

2.  Thủ tục hải quan:

Thủ tục nhập khẩu xe được thực hiện theo thủ tục chung được quy định tại Điều 16 Luật Hải quan số 29/2001/QH10 do Quốc hội ban hành ngày 29/06/2001 được sửa đổi bổ sung ngày 14/06/2005 bao gồm:

-                 Khai và nộp tờ khai hải quan;

-                 Nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, trong trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan được khai và gửi hồ sơ hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của Hải quan;

-                 Đưa hàng hóa đến địa điểm quy định cho việc kiểm tra thực tế hàng hóa;

-                 Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Để biết thêm chi tiết về thủ tục nhập khẩu, bạn nên liên hệ với cơ quan hải quan nơi bạn định nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội