Thuế suất đối với ô tô cũ nhập khẩu về VN?

Trả lời:

1. Các loại thuế phải nộp khi mang xe ô tô đã qua sử dụng về Việt Nam:

Khi mang xe đã qua sử dụng về Việt Nam, bạn phải nộp 03 loại thuế gồm: Thuế nhập khẩu, Thuế giá trị gia tăng và Thuế tiêu thụ đặc biệt. Cụ thể như sau:

+ Thuế nhập khẩu:

Theo thông tin bạn cung cấp thì xe ô tô hiệu NISSAN 350Z 3.5 V6 là xe thể thao hai chỗ, có dung tích xilanh 3.500 cc. Tại điều 1 Quyết định số 23/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 08/05/2008 về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu thì mức thuế nhập khẩu áp dụng cho các tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 13/5/2008 đối với mặt hàng xe ô tô từ 5 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe), có dung tích xi lanh trên 3.000 cc đến 4.000 cc được áp dụng mức thuế 20.000 USD/chiếc.

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt:

Theo quy định tại Điều 7 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 của Quốc hội Nước CHXHCNVN ngày 14/11/2008, thì thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô có dung tích xi lanh từ 3.000 cm3 trở lên có thuế suất 60%. Xe của bạn có dung tích xi lanh 3.500cc, với giá mua là 16.000 USD có mức thuế tiêu thụ đặc biệt được tính theo công thức sau:

Thuế tiêu thụ đặc biệt = (Giá nhập khẩu + Thuế nhập khẩu) x thuế suất.

Tương đương: (16.000 USD + 20.000 USD) x 60% = 21.600 USD

+ Thuế giá trị gia tăng:

Theo quy định tại Điều 8 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 của Quốc hội Nước CHXHCNVN ngày 03/06/2008 thì thuế suất giá trị gia tăng đối với xe ô tô đã qua sử dụng là 10%.

Thuế giá trị gia tăng = (Giá nhập khẩu + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt) x thuế suất.

Tương đương:  (16.000USD + 20.000 USD + 21.600 USD) X 10% = 5.760 USD

Như vậy tổng số tiền thuế phải nộp là: Thuế tuyệt đối 20.000 USD + Thuế tiêu thụ đặc biệt 21.600 USD + Thuế giá trị gia tăng 5.760 USD = 47.360 USD.

Lưu ý: Khi nộp thuế bạn phải nộp bằng đồng tiền Việt Nam.

2. Thủ tục hải quan:

Thủ tục nhập khẩu xe được thực hiện theo thủ tục chung quy định tại Điều 16 Luật Hải quan số 29/2001/QH10 do Quốc hội ban hành ngày 29/06/2001 được sửa đổi bổ sung ngày 14/06/2005 bao gồm:

-                 Khai và nộp tờ khai hải quan;

-                 Nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, trong trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan được khai và gửi hồ sơ hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của Hải quan;

-                 Đưa phương tiện đến địa điểm quy định cho việc kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải;

-                 Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Trong thư bạn không nêu rõ xe ô tô của bạn sẽ được nhập qua cửa khẩu nào, để biết thêm chi tiết về thủ tục nhập khẩu, bạn nên liên hệ với cơ quan hải quan nơi bạn định nhập ô tô để được hướng dẫn cụ thể.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội