Một nhóm Việt kiều tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Pháp

Từ ngày thành lập (tháng 6/2006), nhóm X - Việt Nam đã tổ chức được nhiều sự kiện và tập hợp mọi người nhằm phát triển mối quan hệ trao đổi qua lại giữa các cá nhân và tổ chức của cả hai bên, đặc biệt là các hoạt động nhằm giúp các doanh nghiệp của Việt Nam và Pháp, trong đó chủ yếu giúp các doanh nghiệp Pháp sang đầu tư và làm việc tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, các thành viên của Nhóm đều là những trí thức, chuyên gia, quan tâm tới Việt Nam trên các mảng: kinh tế, kinh doanh, văn hóa, khoa học, trao đổi về học thuật.

Theo Tiến sĩ Trần Bằng, Chủ tịch Nhóm X - Việt Nam tại Pháp, có ba nhóm đối tượng mà nhóm hướng đến, đó là: những người Pháp quan tâm và muốn làm việc tại Việt Nam; những người Việt Nam sang Pháp từ những năm 60-70 và sinh viên tại Pháp và các nước khác, lớn lên và ra nước ngoài từ 20-30 tuổi.

Cũng theo Tiến sĩ Trần Bằng, nhóm những người Pháp muốn sang làm việc tại Việt Nam, mối quan tâm của họ là muốn tìm hiểu Việt Nam, muốn tìm một cơ hội thành công tại Việt Nam. Nhóm thứ hai là những người có tâm huyết với Việt Nam, muốn trở về Việt Nam và muốn đóng góp cho nước nhà thông qua hình thức giảng dạy hoặc tư vấn, hoặc trực tiếp tham gia làm kinh doanh. Nhóm thứ ba là những bạn trẻ đã từng học ở nước ngoài, rất hiểu Việt Nam và muốn trở về quê hương.

Điểm chung của cả ba nhóm là đều hướng về Việt Nam. Trong hai năm qua, X - Việt Nam đã có những hoạt động thiết thực phù hợp với từng đối tượng trên; kết hợp với các tổ chức, công ty, các nhóm để thông tin về sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam cũng như những vấn đề mà họ có thể gặp phải.

Thông qua trao đổi giữa các thành viên, việc thu hút người Pháp và những người gốc Việt trở về Việt Nam làm ăn, đóng góp vào sự phát triển của đất nước dễ dàng hơn.

Cho tới nay, Nhóm X-Việt Nam có hơn 200 thành viên, chủ yếu tập trung tại Pháp, Việt Nam và một số nước khác trên thế giới. Đây là những cựu sinh viên Trường Polytechnique - một trường đào tạo kỹ sư và quản lý danh tiếng nhất của Pháp.

(Theo VOV)