Ve ơi

 

Ơ mùa Hè
Có con Ve
Kêu ầm ĩ
Em thầm thì
Nhắn Ve ơi!
Đừng mải chơi
Nghe lời mẹ
Luôn ngoan nhé
Vâng lời cha
Quí ông bà
Nhưng chú Ve
Chẳng chịu nghe
Suốt mùa Hè
Mải rong chơi
Các bạn ơi!
Ve hư quá.

01/6/2009
Phạm Châu Loan (Italia)