Muốn mang nhiều ngoại tệ về VN mua nhà, làm thế nào?

Vậy làm thế nào để tôi có thể mang tiền về mua nhà một cách dễ dàng tại cửa khẩu nhập cảnh? Chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 921/2005/QĐ-NHNN ngày 27 tháng 6 năm 2005 về việc sửa đổi khoản a và b, Điều 1, Quyết định số 337/1998/QĐ-NHNN ngày 10 tháng 10 năm 1998 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh thì: cá nhân khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam có mang theo người ngoại tệ tiền mặt (bao gồm tiền giấy, tiền kim loại và séc du lịch) và đồng Việt Nam bằng tiền mặt trên mức quy định dưới đây thì phải khai báo Hải quan cửa khẩu:

  1. 7.000 USD (Bảy nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương.
  2. 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).

Áp dụng quy định nêu trên, nếu ông/bà muốn mang ngoại tệ với số lượng lớn (trên 100.000USD) về Việt Nam thì ông/bà phải thực hiện thủ tục khai báo Hải quan cửa khẩu. Đây sẽ là cơ sở để ông/bà tiến hành thiết lập tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng ở Việt Nam khi có nhu cầu hoặc mang trở ra khi xuất cảnh khỏi Việt Nam (Điều 1 Quyết định số 337/1998/QĐ-NHNN).

Thủ tục khai báo Hải quan cửa khẩu được thực hiện theo mẫu của Bộ Tài chính quy định tại Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 8 tháng 5 năm 2006 ban hành quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh.

Chúc ông/bà thành công.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội