Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ nhất

Hội nghị do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức, với sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu trong và ngoài nước gồm các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành trung ương và địa phương, cùng đại biểu kiều bào trên khắp thế giới.

Hội nghị tượng trưng cho tinh thần hòa hợp, đại đoàn kết dân tộc cùng hướng về cội nguồn, kề vai góp sức để xây dựng  một đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Hội nghị là diễn đàn phát huy trí tuệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đây là trách nhiệm đồng thời cũng là vinh dự to lớn của những đại biểu về tham dự.

Ban tổ chức Hội nghị xin kính mời đại diện đông đảo kiều bào ta tại các nước về dự Ngày Hội đại đoàn kết dân tộc đặc biệt này.

Q.H