Hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NQ36) vừa diễn ra thành công, ngày 20/5/2014. Sau Hội nghị, Tạp chí Quê Hương đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) Nguyễn Thanh Sơn về kết quả triển khai NQ36 sau 10 năm thực hiện.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

20/05/2014 23:09

Qua 10 năm được quán triệt, triển khai, Nghị quyết 36-NQ/TW đã từng bước đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng tạo nên những bước phát triển, đột phá mới trong công tác vận động kiều bào.

Tiếp tục thực hiện toàn diện, thực chất công tác với kiều bào

20/05/2014 16:25

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá một cách toàn diện, thực chất hệ thống chủ trương, chính sách, pháp lý, hành chính đối với kiều bào.

Kết quả 10 năm triển khai Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

19/05/2014 16:05

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, với nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được những thành quả quan trọng với những bước phát triển và đột phá mới trên cả 3 lĩnh vực: xây dựng chính sách, đổi mới công tác thông tin, báo chí và vận động cộng đồng.

Đổi mới công tác tổ chức hội đoàn NVNONN - Tình hình và Giải pháp

19/05/2014 15:49

Trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), việc vận động thành lập, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức hội đoàn là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng. Trải qua các thời kỳ phát triển, các hội đoàn NVNONN đã có nhiều đóng góp về tinh thần, vật chất và cả xương máu cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc trước đây cũng như đang ngày càng phát huy, thể hiện được vai trò của mình trong các hoạt động hướng về quê hương đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

19/05/2014 15:39

Với lực lượng và tiềm năng ngày càng lớn mạnh, cộng đồng người Việt Nam, trước hết là lực lượng trí thức và doanh nhân kiều bào đã tích cực tham gia đóng góp với đất nước trên nhiều lĩnh vực chính trị đối ngoại, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo…

Bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc: Động lực gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở trong và ngoài nước

19/05/2014 15:20

Bản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc là sức mạnh, là tài sản “vô hình” của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng để gắn kết giữa cộng đồng trong nước và cộng đồng ở nước ngoài.

Đổi mới hình thức và nội dung thông tin tuyên truyền đối với người Việt Nam ở nước ngoài

19/05/2014 15:04

Từ khi Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị ra đời, công tác thông tin-tuyên truyền đối với NVNONN thực sự bước vào giai đoạn mới và qua 10 năm triển khai thực hiện đã tạo ra những chuyển biến mang tính bước ngoặt, từng bước đáp ứng nhu cầu của kiều bào trong việc tìm hiểu tình hình đất nước, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta cũng như những vấn đề đang nổi lên được dư luận quan tâm, phục vụ hiệu quả cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài: Chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả và từng bước hiện đại

19/05/2014 14:48

Có thể nói trong 10 năm qua, công tác bảo hộ công dân VNONN đã có chuyển biến về chất và đạt được một số thành tựu vượt bậc, góp phần đưa Nghị quyết 36 vào thực tiễn và tác động tích cực đến cộng đồng NVNONN làm ăn, sinh sống ổn định, có địa vị pháp lý...

Quỹ Hỗ trợ cộng đồng với công tác người Việt Nam ở nước ngoài

19/05/2014 14:34

Từ khi thành lập đến nay, FOVC đã phối hợp với các đơn vị trong Uỷ ban, các cơ quan đại diện ta ở nước ngoài triển khai thực hiện hỗ trợ thành công hơn 120 dự án với tổng kinh phí trên 90 tỷ đồng...

Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài: Chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả và từng bước hiện đại
Kết quả 10 năm triển khai Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc: Động lực gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở trong và ngoài nước
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Gặp gỡ báo chí về Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36
Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Kết quả 10 năm triển khai Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
Bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc: Động lực gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở trong và ngoài nước
Đổi mới hình thức và nội dung thông tin tuyên truyền đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Thủ tục đưa thi hài, di hài, tro cốt về Việt Nam (46) 12/04/2023